Kategorie

Muži a ženy (pouze při účasti minimálně pěti plně ženských týmů)

Disciplína

Běh do vrchu 16km - převýšení 1145m
Paragliding 5,5km - převýšení 925m
Mountain bike (MTB) 34,5km - převýšení 1430m
Kajak 5km – převýšení 70m - 15 branek, skok do vody z rampy, eskymácký obrat

Registrace

Registrace kompletních týmů probíhá výhradně přes internetové stránky závodu – www.adrenalincup.com. Po řádném zaregistrování budou kapitánovi týmu odeslány formuláře "Prohlášení závodníka", které musí vyplnit každý člen týmu. Nekompletní týmy se mají možnost zkompletovat v "evidenci volných závodníků".

Vklad

Startovné pro kompletní tým činí 1.800,-Kč (75 Eur) při zaplacení do 31.5.2016!
Do 23.6.2016 je startovné 2.000,-Kč / tým (83 Eur). Po tomto datu již platby neposílejte, zaplatíte v hotovosti na místě. V tomto případě je však startovné již 2.200,-Kč / tým (91 Eur).Závodníci startující poprvé platí pouze 1.300,-Kč (54 Eur) / tým při zaplacení do 31.5.2016! (vztahuje se pouze na týmy s více jak dvěmi závodníky startujícími na Adrenalin Cupu poprvé). Do 23.6.2016 je startovné 1.500,-Kč / tým (62 Eur). Po tomto datu již platby neposílejte, zaplatíte v hotovosti na místě. V tomto případě je však startovné již 1.700,-Kč / tým (70 Eur).Bezhotovostní platba - č.ú. 2300582435/2010; do zprávy pro příjemce uvádějte: Adrenalin Cup a název týmu.
Platba v hotovosti na místě - zvýšené startovné (viz výše)
Po zaplacení startovného bude Váš tým oficiálně přihlášen!!

Prohlášení závodníka

Do 21.6.2016 prohlášení závodníka zasílejte poštou či e-mailem. Po tomto datu je již přineste osobně na meeting 24.6.2016!!!

Omezení

V každém mužském týmu smí startovat nanejvýš dva závodníci, kteří se v posledním kalendářním roce, do 14-ti dnů před samotným závodem, umístili v dané, nebo z ní vycházející disciplíně do 10. místa v samostatných závodech světových pohárů a mistrovstvích světa. Účastnili se Olympijských her v dané, nebo z ní vycházející disciplíně, ve které skončili do 10. místa ve, a kategorii Profi na závodě extrémních štafet RB Dolomitenmann. Výše uvedené pravidlo neplatí pro týmy s nadační tématikou a duchem.
Jeden závodník smí startovat pouze v jedné disciplíně.
Startovat můžou pouze závodníci starší 16-ti let (závodníci do 18-ti let pouze po písemném souhlasu zákonného zástupce).
Pokud se u kteréhokoli závodníka prokáže uvedení nepravdivých dat v registraci, bude ze závodu diskvalifikován bez možnosti vrácení startovného.

Předzávodní Meeting

Pátek 24.6. od 18:00hod. na fotbalovém hřišti v Ostravici (povinný pro kapitány týmů). Prezentace otevřena od 17:00hod. Startovní listina bude vytvořena v pátek po prezentaci a je neměnná. Tým, který neprojde prezentací nemůže být připuštěn ke startu!

Zdravotní zajištění

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost
Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku
Zdravotní zajištění na startu a v cíli v podobě HS a zdravotnického personálu, na vodě v podobě VZS a dále na kritických místech po celé trati v podobě pořadatelských hlídek

Evidenční služba pořadatele

Evidují se pouze kompletně sestavené štafetové týmy
Nekompletní týmy mají možnost se zkompletovat sami na www.adrenalincup.com v „evidenci volných závodníků“

Pokyny pro všechny závodníky

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese odpovědnost za jejich zdraví a životy
Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku
Jeden závodník smí startovat jen v jedné disciplíně
Závodník, který vzdá závod, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli v co nejkratším čase
Závodníci mají zakázáno pohybovat se mimo trať závodu a turistické značky
Závodníci musí dbát pokynů pořadatelů, záchranářů a respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu
Závodníci, kteří nesoutěží ve své disciplíně, se mohou pohybovat pouze v prostoru pro ně vyhrazeném
Závodníci předávají štafetu dotekem ruky pouze v předávkovém území
Závodníci startují se startovními čísly, která musí mít viditelně umístěna:
Běh - na prsou
Paragliding - na přední straně levého stehna, nebo holenní kosti
MTB - PVC číslo ze předu na řídítkách kola a na zádech
Kajak - viditelně natažený elastický dres s číslem přes záchrannou vestu
Protesty přijímá hlavní rozhodčí v písemné podobě s vkladem 500,- Kč maximálně do jedné hodiny po oznámení výsledků závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. V opačném případě propadá pořadateli.
K provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti u prezentace, na startu, v cíli i v prostoru závodu, je třeba předem uzavřít dohodu s pořadatelem. Bez dohody s pořadatelem tyto činnosti provozovat nelze a obsluha daného propagačního místa bude vyhoštěna z areálu - místa závodu.
Celý závod bude natáčen různými TV společnostmi. Prosíme závodníky, aby dbali pokynů pořadatelů, kteří budou doprovázet televizi (při přejíždění na trati, na startu, v cíli, při vyhlášení výsledků apod.). Následné zpracování záznamu bude použito jak pro zpravodajské účely, tak i k samotné prezentaci celého závodu!!! Jakékoliv pořizování video záběrů, vyjma zpravodajských a určených pro vlastní potřebu, je bez povolení pořadatele nepřípustné!!!
Závodník souhlasí a přenechává veškerá svá marketingová práva týkající se jeho osoby pořadateli k další prezentaci závoduZávod bude měřen elektronickým systémem fotobuňek. Z tohoto důvodu je zakázáno se volně a bezdůvodně pohybovat skrz předávkový a cílový prostor.

Platí přísný zákaz závodníkům a divákům pomáhat soupeři ve stejné nebo jiné disciplíně (Vyjma ohrožení zdraví!!!). Nastane-li takový případ, bude celý tým diskvalifikován! Závodník nesmí přijmout cizí pomoc, jinak bude také diskvalifikován. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je povinné!!! Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením a to s tím, se kterým odstartoval!

UpdatesGallery

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

SOCIAL NETWORKSAKTUÁLNĚ V OSTRAVICI

DNES 20.03. 4.8°C
ZÍTRA 21.03. 3.8°C