Pátek 24.06.2016

18:00

Předzávodní meeting na fotbalovém hřišti v Ostravici. Povinný pro všechny kapitány týmů, nebo jejich zástupce! - převzetí startovních čísel, odevzdání vyplněných formulářů, kontrola (prezentace) kompletních týmů, technických průkazů a pojištění padáku (každý tým se musí prezentovat, jinak mu nebude změřen cílový čas!). Prezentace otevřena od 17:00 do 21:00hod. ve správní budově TJ Sokol Ostravice.
Všichni paraglidisté musí předložit své pilotní průkazy, technické průkazy a pojištění padáku nejpozději na pátečním předzávodním meetingu! Doklady je možné předložit i prostřednictvím svých týmových kolegů zúčastňujících se meetingu, případně zasláním kopie poštou či e-mailem do Seven Days Agency, ne však později než 23.6.! V den závodu již kontrola dokladů probíhat nebude!!!

Sobota 25.06.2016

08:00

Otevření Race a Press office v budově na fotbalovém hřišti

08:15

Odjezd paraglidistů z náměstí (před hotelem Freud) na Ostravici připraveným BUSem.

11:15 (cca)

Start: v předávkovém území na Lysé hoře, podle přiběhnutí běžců (1.323 m.n.m.)

11:30 (cca)

Cíl: fotbalové hřiště (u řeky) - Ostravice (400 m.n.m.)

Délka letu:

5,5 km

Převýšení:

925 m

Podmínky pro připuštění do závodu

•      Pilot je povinen už na pátečním meetingu (24. 6. v 17 hodin) předložit platný pilotní průkaz s kategorie, která jej opravňuje letět na padákovém kluzáku, se kterým bude absolvovat závod.

•      Pilot je současně povinen předložit platný technický průkaz a platné zákonné pojištění padáku (osoby), na kterém bude absolvovat závod.

•     Pilot startuje výhradně se sedačkou pro paragliding vyrobenou certifikovaným výrobcem či rovnou atestovanou sedačkou pro paragliding s doporučením použití chrániče páteře.

•      Padáky používané v závodě mohou být pouze atestované a to v kategoriích EN A, EN B, EN C, EN D, DHV 1, DHV 1-2, DHV 2, DHV 2-3, AFNOR Standard, AFNOR Performance,

•      Doporučujeme pilotům si na meetingu vyzvednout záchrannou šňůru, kterou v případě potřeby mohou spustit dolů ze stromu a vytáhnout si k sobě lano od záchranářů.

•   Část reklamy na přilbě je vyhrazena pro pořadatele.

 

Pravidla závodu


•      Pilot musí mít startovní číslo viditelně upevněné na levém stehně či holeni.

•      Pilot je povinen předat štafetu v cíli – předávkovém koridoru svému týmovému kolegovi se vším vybavením, se kterým nastoupil do závodu.

•      Pilot je povinen dodržet váhové zatížení uvedené na štítku svého atestovaného padáku, se kterým bude absolvovat závod, a to od startu své disciplíny až do předávky štafety, startovní váhu si může každý pilot ověřit na pátečním meetingu, stejnou váhou bude organizátor soutěžící převažovat i v cíli. Taktéž může být každý pilot namátkově pořadatelem zkontrolován, zda se na start závodu postavil s předepsanou výbavou.

•      Pilot je povinen mít při závodním letu záložní padák velikosti odpovídající jeho celkové vzletové váze při závodním letu (váha pilota + váha kompletního vybavení, se kterým pilot soutěžní let absolvuje).

•      Pilot nesmí upravovat nastavení svého padáku, se kterým absolvuje závod, nastavení musí být shodné s nastavením nového atestovaného výrobku, úpravy typu zkracování šňůr, změny geometrie šňůr, záměny či úpravy popruhové části volných konců jsou nepřípustné a může vést k diskvalifikaci.

•      Pilot při letu musí dodržovat platné zákony a předpis ZL1 a dbát pravidel a pokynů pořadatele.

 

Porušení pravidel závodu jsou důvodem k penalizaci či diskvalifikaci závodníka. Při diskvalifikaci závodníka může zbytek týmu dále pokračovat, závodníci budou hodnoceni ve svých kategoriích, ale v týmové soutěži budou uvedeni až pod všemi týmy s platným pořadím s označením DNF.

 

Trasa paraglidingové disciplíny


Díky nestabilním povětrnostním podmínkám na Lysé hoře je disciplína Paragliding rozdělena na dvě části – technickou a leteckou. Tyto dvě části jsou měřeny samostatně a výsledný čas paraglidingové disciplíny je součtem časů těchto dvou částí. Pokud bude letecká část z důvodů nepříznivého počasí zrušena, bude čas Technické části zároveň výsledným časem paraglidingové disciplíny. 

 

Technická část

Po obdržení předávky od běžce v předávkovém území na Lysé hoře, běžíte s plnou výzbrojí na zádech zabalenou v batohu včetně sedačky a přilby. Běžíte pod vrcholem Lysé hory na JV sjezdovku, kde si ve vytyčeném sektoru připravíte padákový komplet a následně běžíte po vytyčené trase do stejné brány s časomírou jako jste startovali. 

 

Letecká část

Z brány s časomírou, ve které jste zakončili Technickou část, pokračujete na SZ, JZ či JV startoviště (kterékoliv, které není organizátory uzavřeno) a odstartujete. Přistání je na hřišti v Ostravici, kde pilot po přistání vběhne do cílového sektoru a předávka štafety bude probíhat v cílové bráně - koridoru.

 

V případě plynulého startu disciplíny Paragliding (on-line předávka od běžců a násladný běh s letem) se Technická a Letecká část spojí v jednu část a po získání předávky od běžce, absolvuje paraglidista Technickou část a plynule pokračuje na Leteckou část včetně průběhu bránou s časomírou.  

 

Časový limit disciplíny Paragliding

Organizátorem je stanoven maximální čas k dokončení letecké části paraglidingové disciplíny 1 hodina. Tento čas se počítá od začátku letecké části paraglidingové disciplíny do předání štafety cyklistovi. Pokud soutěžící pilot z jakéhokoliv důvodu nestihne v tomto čase svou disciplínu dokončit, je mu zapsán čas 1 hodina a cyklista pokračuje v závodu - startuje pokynem asistenta časomíry. Tým je i v tomto případě hodnocen v celkovém pořadí.

 

Startoviště na Lysé hoře

Startoviště na Lysé hoře jsou náročná zejména malým prostorem a porostem komplikujícím přípravu ke startu. Z toho důvodu se budou organizátoři v rámci možností pomáhat pilotům připravovat vrchlík. Šňůry a vše ostatní si závodník připravuje sám. K dispozici jsou SZ, JZ a JV  startoviště, doporučujeme si je důkladně prohlédnout ještě před závodem přímo na Lysé hoře.

 

Pravidla na startovišti

•      Pokud bude některé ze startovišť uzavřeno, dozvíte se to na předstartovním briefingu v 10:30am na Lysé hoře.

•      Pokud je na startovišti více čekajících pilotů, další přibíhající pilot se řadí za posledního čekajícího, starty se odehrávají v pořadí, ve kterém závodníci přiběhli na startoviště.

•      Pokud je pilot připraven ke startu a zbytečně vyčkává se startem, má organizátor právo vyzvat dalšího v řadě k přípravě ke startu. Za „zbytečné vyčkávání“ se má ta skutečnost, když po kompletní předstartovní přípravě pilota na startovišti, včetně natažených šnůr a připraveného vrchlíku pilot vyčkává s odstartováním déle jak 10s. Pilot, který vyčkával se startem je povinen místo startu dalšímu závodníkovi uvolnit.

•      Pokud pilot nezvládne start napoprvé, je povinen se zařadit na konec případné řady čekajících pilotů.

•      Pořadatel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo na krátkodobé či úplné uzavření startoviště i v průběhu závodu.

 

Komise

Pořadatelem bude sestavena a určena pětičlenná komise z řad závodníků a pořadatelů, která bude představena na pátečním meetingu a která bude společně rozhodovat svými hlasy o otevření, nebo uzavření letecké části disciplíny. Následně bude dán prostor pro její hromadné odsouhlasení. V případě, že nebude komise odsouhlasena většinou přítomných závodících paraglidistů, toto rozhodnutí vykonává vedoucí disciplíny Paragliding. Komise je určena pouze pro rozhodování v rámci otevření/zavření letecké disciplíny ještě před starem prvního pilota. O krátkodobém či úplném uzavření startoviště v průběhu paraglidingové disciplíny rozhoduje výhradně vedoucí disciplíny Paragliding.

 

Cílový sektor

Pilot je povinen odstartovat, letět a přistát tak, aby neohrožoval ani neomezoval ostatní závodníky či diváky. Pilot přistává na hřiště na Ostravici a pak vbíhá do vytýčeného cílového sektoru. Do tohoto vytýčeného cílového sektoru je striktně zakázáno přistávat. Pokud se tak stane, pilot je povinen doběhnout na začátek cílového sektoru, tam se otočit a až pak běžet do cíle k předání štafety. Pokud pilot přistane kdekoliv jinde, je povinen s celou výbavou doběhnout do cílového sektoru a na jeho konci předat štafetu.

Vedle oficiální přistávací plochy na fotbalovém hřišti, bude na vedlejší louce vyznačen i nouzový přistávací prostor.

 

DOPRAVA ZÁVODNÍKŮ NA START


Závodníci budou odjíždět v 8:15 hod. z náměstí v Ostravici (před hotelem Freud) připraveným autobusem až na vrchol Lysé hory. Doprava je dobrovolná, důležitá je přítomnost všech pilotů v 10:30 na Lysé hoře.

 

MAPA - PARAGLIDING


Kliknutím na mapku obrázek zvětšíte

UpdatesGallery

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

SOCIAL NETWORKSAKTUÁLNĚ V OSTRAVICI

DNES 20.03. 4.8°C
ZÍTRA 21.03. 3.7°C