Pátek 24.06.2016

18:00

Předzávodní meeting na fotbalovém hřišti v Ostravici. Povinný pro všechny kapitány týmů, nebo jejich zástupce! - převzetí startovních čísel, odevzdání vyplněných formulářů, kontrola (prezentace) kompletních týmů, technických průkazů a pojištění padáku (každý tým se musí prezentovat, jinak mu nebude změřen cílový čas!). Prezentace otevřena od 17:00hod.

Sobota 25.06.2016

8:00

Otevření Race a Press office v budově na fotbalovém hřišti

11:30 (cca)

Start: v předávkovém území na fotbalovém hřišti, podle doletu paragliderů (400 m).

13:15 (cca)

Cíl: vodní výpust – přehrada Šance (470 m.n.m.), přes Lysou horu (1323 m.n.m.)

Délka:

30 km

Převýšení:

1430 m

MTB TRASA

Z fotbalového hřiště v Ostravici, po převzetí štafety od paraglidisty, následuje výjezd bočním vjezdem k řece Ostravici. Trasa se točí doleva a po proudu toku po cyklostezce a hliněné cestě kolem peřejí a přes malou lávku k silničnímu mostu přes řeku. Zde se trasa napojuje vpravo na modrou turistickou značku. Po přejezdu mostu přes řeku prudce vpravo a kousek po silnici rovně. Dále vlevo stoupáním po asfaltu, který se změní v lesní cestu. Strmým kořenovým úsekem a následným traverzem lesní cestou kolem chalup s možností občasného výskytu kamení vede trasa na křižení lesních cest nad hotel Sepetná, po lesní asfaltové cestě mineme sjezdovku a kamenitým stoupáním k loukám Na Staškově dojedeme až na rozcestí na Albínově náměstí. Zde doleva na lesní zpevněnou cestu sjíždíme dolů. Po 500m vpravo následuje nenápadná pěšina vzrostlým lesem, přes dva brody. Projedeme dvorem u Hospody U Veličků a přes louky a sjezdovky do údolí Satiny. Krátce vlevo na asfaltovou komunikaci, prudce vpravo přes most a najedeme do stoupání na asfaltovou silnici vedoucí k Hotelu Petr Bezruč. V zatáčce najedeme na starou cestu a loukami a lesem nad hotelem se napojíme na zelenou turistickou značku vedoucí od hotelu na hřeben Hradové. Následuje kamenité stoupání s jedním brodem na hřeben Hradová, kde se napojíme na modrou turistickou značku od Malenovic.Na lesní cestě se střídají rovinatější pasáže a strmé technické výjezdy s kameny. Jedeme po modré značce až k místu, kde modrá odbočuje vlevo strmě přes kameny a schůdky, pokračujeme po lesní cestě, kde najíždíme na Lysohorskou magistralu. Dojedeme na rozcestí Ivančena (kamenná Mohyla Skautů), kde bude občerstvovací stanice. Za ní odbočíme z hřebene vlevo na neznačenou lesní cestu (zimní lyžařská upravovaná trasa) . Za závorou cesta začíná klesat rychlým sjezdem na rozcestí nad Jestřábí. Zde vpravo výjezdem po lesní zpevněné cestě k lovecké chatě Šebestýna. Protneme žlutou značku a jedeme mírně stoupající traverzovou lesní cestou dalších 500 metrů. Odbočíme vpravo a stoupáme lesní travnato kamenitou cestou. Na žlutou turistickou trasu se napojíme nad strmým místem a následuje dlouhý výjezd hřebenem na Malchor. Dojedeme do sedla pod tzv. severní sjezdovku a pokračujeme traverzem po kamenité úzké modré turistické stezce až ke kříži obětí a na vrchol na vrchol Lysé hory 1323 m.n.m..Na vrchole bude zajištěno občerstvení. Po projetí koridorem, kde bude závodníkovi změřen mezičas a po napojení na vrcholovou asfaltovou silnici následuje sjezd. Za první pravotočivou zatáčkou pod vrcholem závodník odbočuje vlevo na jižní sjezdovku, po které sjíždí slalom dolů a napojí se na Kamenitou stezku červené značky. V místě, kde červená protíná asfaltovou silnici, odbočí vlevo a po silnici sjíždí na Zimný k rozcestí. Za rozcestím opustíme červenou značku i horskou asfaltovou silnici a odbočíme doprava na místy kamenitou a asfaltovou lesní traverzovou cestu. Dojedeme k rozcestí Kobylanka. Před vrcholem Kobylanky odbočíme prudce vpravo do vzrostlého lesa na nenápadný lesní chodník žluté turistické značky, který vede z Lysé hory. Pokračujeme vlevo traverzovým kamenitým a kořenovým chodníkem po žluté značce souběžně s asfaltovou silnicí. Pod vrcholem Kobylanky následují ostré serpentiny a technický sjezd na rozcestí Čupel. Střídají se technické kořenové a kamenité úseky. Rozcestí v sedle pod Čuplem projíždíme rovně a vrchol Čuplu se objíždí vlevo úbočím nad přehradou Šance po lesní široké cestě, stále po žluté značce. Následuje odbočka vlevo na úzký chodník do hustého smrkového lesa. Zde jsou technické kořenové a kamenité pasáže. Následuje strmý sjezd vzrostlým smíšeným lesem a pak již klesá žlutá značka mírněji technickým kořenovým a kamenitým singletrackem k Šancím. Překřížíme lesní cestu a pokračujeme ve sjezdu po kamenité lesní cestě. Odbočíme vpravo na starou lesní cestu vyznačenou směrem k hotelu Orel. Ta mírně klesá směrem k lomu. Jedeme stále po ní až na širší novou lesní cestu s odvodňovacími žláby. Po ní doleva dolů na asfaltovou silnici. Na asfaltce vpravo a stále dolů k lomu. U lomu odbočíme vlevo na mostek na levý břeh Ostravice. Po zpevněné cestě po levém břehu Ostravice proti proudu řeky pod hráz přehrady, kde je cíl a předávka kajakářům.
Délka: 13 km / Převýšení: 130 m / Pokles: 980 m
Celková délka: 30 km / Celkové převýšení: 1430 m / Celkový pokles: 1360 m

OZNAČENÍ TRATĚ

Značení na zemi - červená barva (při pravé straně vozovky a cest)
V lese - cedule a červené fáborky
Na nepřehledných místech a křižovatkách budou ocelové zátarasy, igelitové pásky a pořadatelské hlídky
Při jízdě po účelových a hromadných komunikacích musí závodníci dbát zvýšené opatrnosti a řídit se dopravními předpisy!

ČASOVKA - LYSÁ HORA

Vítěz časovky na Lysé hoře v MTB obdrží hodinky od firmy Meoris

UPOZORNĚNÍ

Není dovoleno zkracování tratě po pěšinách nebo při jízdě v serpentýnách!
Je povinné projet všemi kontrolními stanovišti na trase.
Před startem má vedoucí disciplíny právo na kontrolu povinné cyklovýbavy každého jezdce.
Taktéž před startem vedoucí disciplíny označí hlavní díly kola, z důvodu kontroly v cíli.
Pořadatel nezajišťuje členům týmů (s výjimkou běžců) dopravu pytlů do cíle jednotlivých disciplín!
Reklama na helmě je vyhrazena pro pořadatele!
Překrývání startovních čísel je zakázáno!
Jezdci si nesmí navzájem pomáhat.
Závodí se podle platných pravidel MTB aplikovatelných na náš závod.

PODMÍNKY JÍZDY

Závodník má povinnost startovat s ochrannou přilbou a horským kolem o síle pláště 26" až 29" x min. 1,5"
Závodník smí závod absolvovat pouze s jedním kolem (značení před startem a kontrola v cíli)

DŮVODY PRO DISKVALIFIKACI

Nepoužití povinné přilby
Značení kola není v pořádku (dvojité značení kola, ráfků příp. rámu)
Nedodržení vyznačené trasy
Neprojetí povinnými brankami

MAPA - MTB


Kliknutím na mapku obrázek zvětšíte

UpdatesGallery

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

SOCIAL NETWORKSAKTUÁLNĚ V OSTRAVICI

DNES 20.03. 4.8°C
ZÍTRA 21.03. 3.9°C