Pátek 24.06.2016

18:00

Předzávodní meeting na fotbalovém hřišti v Ostravici. Povinný pro všechny kapitány týmů, nebo jejich zástupce! - převzetí startovních čísel, odevzdání vyplněných formulářů, kontrola (prezentace) kompletních týmů, technických průkazů a pojištění padáku (každý tým se musí prezentovat, jinak mu nebude změřen cílový čas!). Prezentace otevřena od 17:00hod.

Sobota 25.06.2016

8:00

Otevření Race a Press office v budově na fotbalovém hřišti

13:15 (cca)

Start: vodní výpust – přehrada Šance, podle dojezdu cyklistů (470 m.n.m.)

13:45 (cca)

Cíl: fotbalové hřiště - Ostravice (400 m.n.m.).

Délka:

5km - celkové převýšení: 70m

TRASA

Po dohodě s Povodím Odry je plánováno vypuštění přehrady Šance, avšak letos pouze s omezeným průtokem po dobu nezbytně nutnou pro odjetí závodu všemi závodníky.  Trasa vede po skoku (skluzu) z rampy, pod výpustí přehrady Ša nce, korytem řeky Ostravice, přes slalomový úsek vytyčený cca 15 brankami. Z toho je cca 5 branek protivodek, vyznačených červenými tyčemi. Dále bude na slalomovém úseku vyznačen úsek, ve kterém je každý závodník povinen provést eskymácký obrat. Trasa vede pod 4 silničnímy mosty. Po sjetí posledního jezu a projetí poslední brankou - pod pěší lávkou - přijedou závodníci k levému břehu, kde po 50metrech v protiproudu vylezou s lodí a pádlem na břeh. Tam je již čeká 200m běh s lodí do cílového prostoru. V případě vyčerpání časového limitu a limitu pro vypouštění vody, zbývající závodníci odstartuji hromadným startem a k dosaženému času kajakářů bude připočten součet všech předchozích disciplín. Tím bude dosaženo výsledného času.

OZNAČENÍ TRATĚ: START, SLALOMOVÁ TRAŤ, CÍLOVÁ LINIE VYZNAČENÁ ŽLUTÝMI TYČEMI

Slalomová trať se musí absolvovat dle pořadí branek označených čísly, ve správném směru (zelené branky - po proudu, červené branky proti proudu toku řeky). Každý závodník musí protnout spojnici tyček jednotlivých branek a to vždy ve správném směru jízdy. Spojnici tyček tvořící branku musí protnout hlava a část lodi závodníka.
Za každou nesprávně projetou nebo minutou bránu se závodníkovi přičítá 2 trestná minuta, doteky se nepočítají. Trestné minuty jsou přičteny jako penalizace ke konečným výsledkům. Ve vyznačeném úseku je každý závodník povinen provést eskymácký obrat. Při nepodařeném pokusu se závodník bez cizí pomoci dopraví ke břehu, kde může nasednout a pokračovat v závodní jízdě. Správné absolvování slalomového úseku a úplné provedení eskymáckého obratu budou hodnotit kvalifikovaní rozhodčí ČSKDV.

UPOZORNĚNÍ

Je povinné projet všemi kontrolními brankami na trase.
Před startem má vedoucí disciplíny právo na kontrolu povinné vodácké výbavy každého jezdce.
Překrývání startovních čísel je zakázáno!
Závodí se podle platných pravidel kanoistiky na divokých vodách, aplikovatelných na náš závod.
Reklama na helmě a kajaku je vyhrazena pro pořadatele!!!
Celý závod bude natáčen různými TV společnosti. Následné zpracování bude použito jak pro zpravodajské účely, tak i k samotné prezentaci celého závodu !!! Jakékoliv pořizování video a foto záběrů, vyjma určených pro vlastní potřebu, jsou bez povolení pořadatele nepřípustné!!!
Pořadatel nezajišťuje členům týmů (s výjimkou běžců) dopravu pytlů do cíle jednotlivých disciplín!

OMEZENÍ LODÍ

Závodníci mohou použít jen loď plastovou – kontrola vedoucím disciplíny kajaku před jejím startem (nepřípustné jsou kevlarové a polyesterové lodě)
Přípustné jsou pouze K1 a C1 s maximální délkou 380 cm a minimální šířkou 60 cm, min. váha 15 kg
Nelze použít lodě pro rychlostní kanoistiku nebo lodě sjezdového typu (byť by byly upraveny do povolených rozměrů)
Lodě nesmí mít přídavné zařízení k řízení ani pohonu
Lodě musí být zajištěny důkladně proti potopení a musí být vybaveny chytacími oky pro záchranu

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Závodníci musí být dobrými plavci.
Každý závodník musí mít po celou dobu závodu bezpečnostní přilbu vždy upevněnou pod bradou a musí mít plovací vestu o výtlaku nejméně 6 kg.
Závodník musí být v lodi upevněn pouze tak, aby byl při zvrhnutí schopen se okamžitě sám z lodě vyprostit.
Závodník by měl ovládat eskymácký obrat.

PODMÍNKY JÍZDY

Závodník, který nesplní výše uvedená kriteria nebude připuštěn kontrolním rozhodčím na start. Při porušení pravidel v průběhu závodu bude diskvalifikován on sám a tím i celý jeho tým.

MAPA - KAJAK


Kliknutím na mapku obrázek zvětšíte

UpdatesGallery

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

SOCIAL NETWORKSAKTUÁLNĚ V OSTRAVICI

DNES 20.03. 4.8°C
ZÍTRA 21.03. 4.4°C